Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Zoologické a botanické zahrady

Naučný botanický park Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zahradní areál při Katedře biologie PřF UJEP v Ústí nad Labem funguje jako doplňující vzdělávací místo pro studenty UJEP a další nejen školní vzdělávací instituce v Ústeckém kraji. Není botanickou zahradou v pravém slova smyslu, jelikož prozatím nesplňuje veškerá kritéria určující status botanické zahrady. Nicméně si myslím, že název Naučný botanický park plně vystihuje jeho současnou funkci.
13.3.2016
Počet položek: 2položek na stránku: 1

Partneři