Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Tiské stěny

Tiské stěny

Jedno z největších skalních měst leží 20 km severně od Ústí nad Labem. Jak vlastně tyto skály v oblasti Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vznikly? Ze splaveného písku na dně sladkovodního moře, které pak postupně ustoupilo. Před devadesáti milióny lety se pískovcová deska křídového období druhohor rozpadla vlivem zemských tlaků a povětrnosti, vznikaly jednotlivé stěny, věže, mosty a skalní bludiště. Malé a Velké stěny mají 74 pojmenovaných skal (jsou značeny černými čísly v bílých čtvercích) a na prohlídkové trase je spojuje naučná přírodovědná stezka (značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem). Na 15 zastaveních nalezneme informační tabule o geologii (první je u kostela sv. Anny, patnáctá u Turistické chaty). Stěnami prochází i dva značené cyklistické okruhy, pokračující na Děčínský Sněžník (7,5 km) s 30 metry vysokou kamennou vyhlídkovou věží. Červeně značená cesta končí v Děčíně (19 km).

Vstup do skal po červené začneme 200 m nad kostelem sv. Anny (1789). U pokladny na Skalním náměstí si můžeme zakoupit jednoduchého průvodce skal. Po červeně značené cestě se vydáme vpravo do Velkých stěn. Za Sloní skálou odbočíme na rozcestí vlevo na zelenou značku a vrchním obloukem s věžemi až 70 m vysokými se dostaneme k turistické chatě při ohybu silnice na Sněžník. Zde se můžeme rozhodnout, zda se vrátit po červené na Skalní náměstí a projít okruh Malých stěn nebo se vydat po červené severovýchodním směrem do malebné oblasti osady Ostrov, kde 93 pojmenovaných stěn a věží vysokých až 20 metrů je pro svou tvrdost pískovce často vyhledáváno horolezci. Návštěvní řád CHKO i zde vymezuje pravidla pobytu pro zachování a ochranu přírody této nevšední krásy. Po silnici se vrátíme zpět k Turistické chatě, občerstvíme se a potom po červeně značené hřebenové cestě dojdeme na výchozí Skalní náměstí.

Vlevo situované Malé stěny (24 značených skal) pak projdeme po zeleně značené trase. Za „Janusovou hlavou“ vystoupáme po dřevěných schodech ke skalní plošině „Západní vyhlídka“, ze které spatříme panorama turisticky nezpřístupněných Severních stěn a siluety stolových hor v Saském Švýcarsku. Přejdeme po můstku na výhled na koncentraci věží Velkých stěn s Děčínským Sněžníkem v pozadí. Od severu se vrátíme zpět na Skalní náměstí.
 

Na Tiské stěny severozápadně navazují Rájecké skály z masivu tvrdého pískovce s výraznou Sokolí věží. Do osady Rájec s rozptýlenou zástavbou a soustavou rybníků přijdeme po silnici končící až na hranici se SRN. Severní část se nazývá Ptačí stěny, po pravé straně silnice pokračují skály Rájeckým údolím. Celkem je zde pojmenováno 28 skalních útvarů.
 

Abychom si mohli vše prohlédnout, je třeba skalní oblasti Tisé věnovat celý den. Je zde dostatek restaurací a kiosků i míst k přírodnímu koupání. V zimě je nedaleko v provozu 500 metrů dlouhý lyžařský vlek. Na jaře nás přivítají břízy, v létě najdeme borůvky, podzim se ohlásí množstvím hub, fialovým vřesem a barevným koloritem flory.

Související

Tiské stěny

Krajina plná fantazie jež tvoří malebné městečko pískovcových skal najdete na okraji Labských pískovců v obci Tisá. Procházkou městečkem budete překvapeni prapodivnými tvary skal, které Vám budou připomínat podoby obličejů, zvířat a jiných tvarů.
14.3.2016

Partneři