Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Přírodní park Východní Krušné hory

Přírodní park Východní Krušné hory

Zahrnuje území podél státní hranice - od Cínovce po Petrovice. Celková plocha činí 4000 ha v průměrné výšce 700 m.n.m. Území se stále revitalizuje a plní rekreační funkci. Obnovuje se značení turistických cest, cyklostezek a upravují se vodní toky. Přírodní park je rozdělen do několika jádrových zón. Celá oblast je volně přístupná při dodržování podmínek pobytu.

Do okresu Ústí nad Labem zasahuje část Habartické zóny - horské louky u Telnice, jež mají rozlohu 30 ha a zasahují až mezi lyžařské vleky. Od točny autobusů v Zadní Telnici vystoupíme do lyžařského střediska Adolfov. V cípu hranice se SRN (1,5 km) je vztyčen Černý kříž. Z rostlin zde uvidíme rdesno, suchopýr, koprník, ostřici, vachtu trojlistou, vzácně i lilii cibulkonosnou. Z Adolfova můžeme přes Habartice navštívit v teplickém okrese Komáří vížku (5 km, dá se na ni vyjet i „nejdelší“ lanovkou z Bohosudova). Zde se můžeme občerstvit, spatřit malebnou podkrušnohorskou krajinu i vrcholy Krušných hor a Českého středohoří. 

Největší a nejzajímavější zónou je přírodní rezervace Špičák o rozloze 405 ha. Nejvýchodnější vrchol Krušných hor Špičák (723 m) zahrnuje přilehlé rašelinné a suché svahové květnaté louky údolních niv Rybného, Hraničního a Větrovského potoka. V geologické skladbě spojuje horniny tří dob (prahorní ruly, druhohorní pískovce od Tisé a sopečný vrchol, patřící ke třetihorním čedičům). Na východním úpatí je puklinová jeskyně. Na suchých loukách dominuje koprník, arnika a hvozdík lesní. Na vlhkých loukách zase najdeme úpolín, oměj, kosatec sibiřský a prstenec májový. Na tocích s kamenitými břehy hnízdí skorec a vzácně zde spatříme i ledňáčka.
 

Poslední zónou je Mordová rokle v povodí Slatinného potoka, jenž odtéká do Německa. I zde se vyskytuje skorec, vzácně potom čáp černý a výr veliký. Z rostlin najdeme na slunných stráních měsíčnici vytrvalou a starček Fuxův. Projdeme Petrovicemi a jeho jižní chalupářskou zástavbou a napojíme se na červenou značku, která nás dovede do Panenské. Do Telnice se dostaneme buď přes Nakléřovský průsmyk s nádherným výhledem do podkrušnohorského údolí či stále po červené, která nás kouzelnou přírodou přivede zpět nad točnu Krásný Les - Telnice. Červená pokračuje do Adolfova a my odbočíme vlevo neznačenou silnicí u Bystrého potoka v Telnici.
 

Dostupnost z Ústí nad Labem - linkový autobus ČSAD ve směru Krásný Les nebo Petrovice (zde je pak nutno upravit pořadí trasy)
Zdroj: www.usti-nad-labem.cz

Partneři