Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Ústí nad Labem - Přemyslovské Stadice a okolí

“Přemyslovské“ Stadice a okolí

Trasu začneme v Trmicích u kostela Narození Panny Marie (1898) a sochy sv. Josefa. Podejdeme dálniční přivaděč a prohlédneme si zámek, který ve slohu alžbětinské gotiky postavili Nosticové (1863). Osvěžíme se v zámeckém parku a po červené značce půjdeme údolím řeky Bíliny. Projdeme vsí Koštov, kde pod dálničním přivaděčem stojí empírová kaple (1820). Přijdeme ke vsi Stadice, do níž kronikář Kosmas klade ságu o začátku české státnosti. 
Na kraji obce se občerstvíme u Královského pramene, ochraňovaném korunou „slovanské“ lípy. Přes barokní most přejdeme na náves se zvoničkou-vidlákem a barokní sochou Immaculaty (1770). Kamenná deska na domě čp. 24 informuje o tom, že zde stál statek zakladatele rodu - Přemysla Oráče. Projdeme vsí až ke Královskému poli, které je tvořeno 3 lány, které Karel IV. při vyplacení obce ze zástavy ponechal „koruně“. Uprostřed pole s legendární lískou, z níž byly dodávány ořechy do královské komory, nechal hrabě E. Nostitz-Rieneck postavit pomník s pluhem. Pomník byl slavnostně odhalen dne 3. 9. 1841. Reliéfy J. Maxe zobrazují posly, kteří zastihli Přemysla Oráče při orání a příchod Přemysla na Vyšehrad. Královské pole, pomník a studánka jsou národní kulturní památkou. Od empírové hájenky (1841) po zelené obejdeme zleva Volskou horu, kam podle legendy zmizeli Přemyslovi voli, obejdeme ves Suchou a mezi kopci Homolka a Černý les projdeme vsí Dubice k části zvané Dubičky. 
Na návrší (220 m vysoko nad hladinou řeky Labe) je u kostela Sv. Barbory (1643) vyhlídková plošina. Pohledy do údolí s meandry řeky Labe, na kopce Českého středohoří i vzdálený Radobýl a Říp jsou nezapomenutelnými zážitky. Občerstvíme se v restauraci “U svaté Barbory“ a zvolíme si směr návratu. 
1. Po zelené značce sestoupíme k obci Dolní Zálezly. Během cesty se na slunných skalnatých stráních seznámíme se vzácnou stepní květenou, třemdavou, bělozářkou, kavyly i kosatci. Na Dubickém kopci je vyhlídková plošina (238 m) a železný tzv. Mlynářův kříž. Pokračujeme kolem starého lomu na bílý kaolin, hřbitova a plastiky Sv. Josefa a kolem secesních vil přijdeme na náves s kaplí Sv. Anny (1780) a zvonicí-vidlákem. Kolem moštárny přejdeme k vlakovému nádraží. Staniční budova (1850) je kulturní technickou památkou, která byla postavena ing. Negrellim při výstavbě trati Praha-Podmokly-Drážďany. Vlakem nebo linkovým autobusem se vrátíme do Ústí n. L. 
2. Vrátíme se 450 m po zelené značce směrem na Dubice a vpravo zabočíme po žluté do vsi Moravany. Přes malebnou náves s barokním křížkem a zvoničkou sejdeme po červené značce do kaňonu Mlýnského potoka s kaskádami vodopádů. U kaolinového lomu sejdeme na zelenou a po ní dále do Dolních Zálezel.

Další informace na http://www.rehlovice.cz

Zdroj: www.usti-nad-labem-cz
Načíst do telefonu:

Související

Partneři