Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Svádov - Valtířov - Velké Březno - Zubrnice

Svádov - Valtířov - Velké Březno - Zubrnice

Ve Svádově u barokní fary, postavené Annou Marií Františkou Toskánskou (1731) se můžeme občerstvit a prohlédnout si v parku fary sloup Tří králů s Pietou. Přes železnici a cestou vlevo dojdeme ke gotickému kostelu sv. Jakuba Většího (1477). V ohradní zdi kostela, postaveném Annou z Vartenberka, je portál a kaple (1606). Za kostelem začneme stoupat vlevo do osady Olešnice a zde si můžeme vybrat mezi dvěma okruhy: 
První okruh: přejdeme most přes Olešnický potok zamíříme k osadě Varta. Na výšině Zámeckého vrchu stával stejnojmenný strážní hrad. Sestoupíme po žluté značce částí Vítov do obce Velké Březno. Nový zámek byl vystavěn (1844) jako letní pozdně empírové sídlo hraběte Karla Chotka, který od r. 1826 zastával v Praze úřad nejvyššího českého purkrabí. V r. 1910 skončila novorenesanční přestavba zámku s kaplí a anglickým parkem. Po prohlídce zámku projdeme obcí k zahradní restauraci Tivoli. Zde se občerstvíme a západním směrem přijdeme ke starému zámku, v němž se narodila Žofie, pozdější manželka Ferdinanda d´Este. Zámek přestavěl z tvrze rod Salhausenů po odkoupení Svádovského panství v r. 1528 od Jana z Vartenberka (dnes je zde domov důchodců). Kolem pivovaru (1753) a textilky zamíříme přes kolonii Nový Les do Valtířova. 
V kostele sv. Václava ve Valtířově (1574) je umístěn epitaf rodiny Bocků (1615), který je největší v ČR. Vedle kostelního hřbitova stojí novogotická kaple (1869) s hrobkou hraběte Chotka. V areálu pásma si v parku odpočineme u sloupu 14 svatých pomocníků. Do Ústí n.L. se dostaneme vlakem či autobusem. 

Druhý okruh: z Olešnice sejdeme na kraj lesa a pěšinou vlevo dojdeme do Valtířova, v opačném pořadí projdeme Velké Březno a můžeme si prohlédnout labský přívoz. 
Zubrnice jsou vesnickou památkovou rezervací v údolí Lučního potoka. Na návsi vystoupíme z linkového autobusu z Ústi n. L. u dřevěného informačního panelu. Kostel sv. Maří Magdaleny byl barokně přestaven v r. 1739. Ke schodišti jsou přemístěny smírčí kříže z Chabařovic a Hrbovic. Dřevěná barokní studna (1695) byla na náves přemístěna ze Střížovic. Na bohatě profilovaném soklu stojí opodál socha Sv. Jana Nepomuckého (1723). Naproti je umístěna usedlost čp. 61 - hlavní expozice Muzea lidové architektury, otevřeného v r. 1987. Zde si prohlédneme kůlnu na vozy, sušárnu ovoce, hrázděnou stodolu a špýchar aj. artefakty, které sem byly přemístěny z různých míst Českého středohoří. Kolem ohradní zdi kostela dojdeme k vesnické škole, po prohlídce školního vybavení z 1. republiky navštívíme tradiční vesnický krám. Muzeum železniční trati z Velkého Března do Úštěka dokumentuje v expozici zřízené v nádražní stanici provoz na trati v letech 1889-1978. Na kolejišti vidíme několik historických vozidel (jeřáb, drezíny, lokomotivu, vagóny aj.). Příležitostně jsou pořádány jízdy muzejní železnice na úseku Velké Březno - Zubrnice. Přejdeme železniční trať a vlevo se dostaneme k historickému vodnímu mlýnu v Týništi. Cestou lze na informačních tabulích sledovat přírodovědnou naučnou stezku. Za mlýnem se přes barokní most dostaneme ke hřbitovu nad vsí, kam byla přemístěna hrázděná kaple ze Zichlic na Teplicku. Podél ohrady čp. 61 se dostaneme zpět na náves v Zubrnicích, odkud se vrátíme zpět do Ústí nad Labem linkovým autobusem.
Zdroj: www.usti-nad-labem-cz

Partneři