Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Po stopách bitvy u Chlumce 1813 (6 km)

Bitva u Chlumce 1813 – výlet po stopách bitvy (6 km)

Trasa: 1. Ruský pomník – základní kámen pomníku (litinový jehlan se sochou bohyně vítězství Niké a mimochodníkovými lvy) byl položen 29. 8. 1835 za účasti hlav států, které se podílely na vítězné bitvě 1813 jako spojenci (rakouský císař Ferdinand, ruský car Mikuláš, pruský král Bedřich III.). Pomník byl postaven podle návrhu dvorního rady Pietra Nobileho na paměť pluků generála A. I. Ostermanna-Tolstého (padlo zde 4 000 ruských vojáků). 

2. Hromadný hrob – společný hromadný hrob sebraných ostatků téměř 10 000 z celkových více než 20 000 padlých vojáků. 

3. Francouzský pomník a juchtová kaple – barokní kaple stojí v ose hlavní bitevní linie, na které ruské dělostřelectvo s gardami pěchoty zastavilo velký tlak Francouzů za cenu obrovských ztrát. Vedle stojící francouzský pomník byl postaven v roce 1911. V sousedním Stradově je další pomník z r. 1843. 

4. Kaple Nejsvětější Trojice na Hůrce – trojboká barokní kaple zde byla postavena v letech 1690–1691 na paměť odvrácení moru. Při bitvě zde měl velitelské stanoviště generál D. R. Vandamme. 

5. Jubilejní pomník – slavnostně otevřen za účasti představitelů mnoha národů 29. 8. 1913 ke stému výročí bitvy. Uvnitř výstavka k bitvě. 

6. Vandammův pomník – označuje místo zajetí vrchního velitele francouzských oddílů generála Dominika René Vandamma ruskými kozáky. 

7. Pruský pomník – novogotický pomník byl postaven v r. 1817 na památku padlých pruských vojáků generála Kleista (podle návrhu architekta a sochaře Karla Friedricha Schinkela) 

8. Rakouský pomník – litinový obelisk s plastikou lva, reliéfem poprsí rakouského vojevůdce generála Hieronyma Václava Colloredo-Mansfelda a rakouským orlem, nesoucím oslavný věnec na vrcholu; pochází z roku 1825. Je dílem českého sochaře Václava Prachnera a připomíná odražení útoku Napoleona I. dne 17. 9. 1813. 

9. Kleistův pomník v Nakléřově – byl postaven v r. 1913 ke stému výročí napoleonské bitvy u Chlumce a udělení čestného predikátu „von Nollendorf pruskému generálu Fridrichu Kleistovi. Tudy Kleist přešel hory ze Saska při ústupu od Drážďan a se svými vojáky vpadl do týla sboru francouzského generála Vandamma.

 10. Napoleonův kámen – kámen v zemi a poblíž stojící dřevěný kříž připomínají, že zde stál barokní kostel sv. Václava (zbořen r. 1975), z jehož věže měl sám Napoleon dne 17. 9. 1813 řídit pokus o další vtrhnutí svých vojsk do Čech. Na nedaleké Nakléřovské výšině byla ke stému výročí bitvy postavena Císařská rozhledna, která se po zimní bouři dne 29. 1. 1944 zřítila (dosud zde zůstala hromada trosek). Model rozhledny je umístěn v Muzeu města Ústí n. L.


Zdroj: www.usti-nad-labem-cz

Partneři