Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Ústí nad Labem – Církvice

Ústí nad Labem – Církvice (směr Litoměřice)

12,4 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu, štěrkové vozovce a zámkové dlažbě. Turistické zajímavosti při stezce jsou označeny informačními tabulkami. Jedná se o nenáročný terén bez většího převýšení, proto není zařazen podélný profil.

Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe. Na protilehlém břehu je Mariánská skála (265 m.n.m.). Stezka pokračuje kolem silničního mostu Dr. E. Beneše (v době výstavby 1936 největší tuhý oblouk s táhlem – 123,6 m) a dále pak k mostu železničnímu (1874). 
Mezi těmito mosty na protilehlém břehu je vidět věž kostela sv. Vojtěcha s bývalým klášterem dominikánů (kostel přestavěl v letech 1715-30 stavitel Octavio Broggio), věž kostela Nanebevzetí Panny Marie s vychýlenou věží od své osy téměř o 2 m. Na kopci nad městem je výletní restaurace a hotel Větruše s vyhlídkovou věží, bludišti, sportovištěm a nedalekým popravištěm.
2,74 km Masarykovo zdymadlo  technická památka (architekt J. Vahala), výstavba 1923 – 36, tehdy největší vodní dílo v Čechách, vodní elektrárna, rybí přechod, informační tabule „Jez Střekov“, průchod mezi oběma břehy v noci uzavírán (informace Povodí Labe, st. p.). 
Nad zdymadlem hrad Střekov – založen 1316 k ochraně plavby na Labi, věž ze 14. století, gotický palác kolem r. 1500, kaple z r. 1520, od r. 1615 majetkem Lobkowiczů. Oblíbené místo např. K. H. Máchy, R. Wagnera, E.G.Doerella. Pro veřejnost je hrad přístupný od poloviny 19. století., dnes expozice historie hradu a regionu, restaurace. Více informací na www.hradstrekov.cz. 
Na protilehlém (levém) břehu je vidět národní přírodní památka Vrkoč – vypreparovaná čedičová žíla s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností horniny, přístupná vyhlídka, v blízkosti je 12 m vysoký Vaňovský vodopád Podlešínského potoka. 
3,13 km Malířský koutek, dřevěná zvonice typu vidlák chráněná státem, milník z roku 1800, slovanský původ dokládá uspořádání staveb kolem okrouhlé návsi. Po levé ruce ve směru jízdy je přírodní rezervace Sluneční stráň (vyhlášena 1968, plocha 7,62 ha), součást biocentra regionálního významu, začátek naučné stezky „Pod Vysokým Ostrým“. 
4,90 km termální koupaliště Brná (více na www.msul.cz), počátky v roce 1931, dnes 3 bazény, dětské bazény a tobogán, půjčovna loděk, plavba lodí, občerstvení. 
6,10 km Srdíčko restaurace, ubytování, kde pobýval Karel May, kaple sv. Anny z roku 1756, prodejna potravin, zastávka MHD, poříční oddělení policie ČR. Po levé ruce Průčelská rokle – zalesněná skalnatá rokle, dolní částí vede naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“, kaskádový vodopád. Souběh se silnicí na Litoměřice II/261 Brod přes Němčický potok.
8,21 km odpočívadlo s mapou při stanovišti oddílu vodního lyžování. Vlevo kupovité či kuželovité vrcholy původně podpovrchových čedičových těles: Skřivánčí vrch u Brné n.L. a Matrný u Sebuzína, na horizontu vrch Deblík (459 m), přejíždíme potok Rytina přitékající z Rytinské soutěsky. 
8,95 km Sebuzín - přejezd Tlučenského potoka a odklon od řeky na silnici, kaple sv. Vincence z Ferrery (1745), restaurace, pošta, telefonní budka, prodejna potravin, železniční stanice. Na protilehlém břehu chatová oblast Dolní Zálezly, na horizontu na kopci bělostný Dubický kostel sv. Barbory (1579). 
11,49 km Církvice konečná autobusové linky MHD, telefonní budka, kostel Nanebevzetí Panny Marie s hrázděnou zvonicí (barokní stavba z roku 1701), barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., občerstvení, odpočívadlo s mapou, návrat k vodě. 
Zde Labská cyklistická stezka na území okresu Ústí nad Labem končí. Pokračovat můžete dále přes Libochovany, Velké Žernoseky až do Litoměřic. Ve Velkých Žernosekách se kříží tato cyklotrasa s další cyklotrasou Most – Doksy. Zde je možno přejet přívozem do Malých Žernosek, které leží na levém břehu řeky Labe a pokračovat do Opárenského údolí.

Partneři