Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

PO STOPÁCH ZANIKLÉHO HORNICTVÍ

PO STOPÁCH ZANIKLÉHO HORNICTVÍ

Popis trasy

 Po příjezdu do Adolfova se po cyklotrase č. 23 vydáte přes hornická města Fojtovice a Cínovec do Nového Města v Krušných horách (22 km), odtud budete pokračovat po cyklotrase č. 231 přes Osek do Duchcova na prohlídku zámku, dříve obývaném Giocomo Cassanovou (26 km) nebo můžete z Nového Města dojet po cyklotrase č. 231 až do Hradiště (37 km), kde odbočíte vlevo a po silnici dojedete do Úpořin (5 km), odtud se po cyklotrase č. 3071 dostanete přes přemyslovské Stadice do Trmic, kde můžete navštívit expozice Trmického zámku (14 km) a dále pak budete pokračovat do Ústí nad Labem (6 km).

! Doporučení: Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na www.dpmul.cz

! Tip: V Novém Městě můžete odbočit k Bouřňáku, významnému bodu Flájské hornatiny v hlavním hřebenu Krušných hor, na jeho vrcholu stojí turistická chata K. Líma, průkopníka turistiky v Krušných horách, ve vrcholové části se nachází přírodní památka „Buky na Bouřňáku“, jedná se o starý bukový porost deformovaný větrem do bizardních tvarů
! Tip: Pokud budete mít čas, můžete si projít hornickou stezku v Krušných horách, která začíná v Krupce a končí na Komáří vížce, nejzajímavější je prohlídka štoly Starý Martin, výskyt cínu sem přivedl první obyvatelstvo pravděpodobně už v době bronzové, původně se těžil cín z naplavenin místních potoků, když lidé přesídlili do hor, začalo se s těžbou ve skále, nejdříve na povrchu, později i v hlubině
! Tip: po cyklotrase č. 231 pojedete okolo Vrchu Tří pánů, na tomto kopci se tyčí 3 větrné elektrárny o celkovém výkonu 6 MW, projedete také Osekem, v jehož blízkosti se nachází Přírodní rezervace Vlčí důl se starými bukovými porosty pralesního charakteru, navštívit zde můžete zříceninu hradu Rýzmburk, v blízkosti jsou prostory staré štoly, které slouží jako zimoviště netopýrů, v Oseku si nenechte ujít návštěvu cisterciáckého kláštera
! Tip: u větrné elektrárny na trase cyklotrasy č. 231 můžete odbočit doprava k Cínoveckému rašeliništi (2,5 km), jedná se o přírodní rezervaci vrchovištního typu s výskytem mnoha chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů

Délka
trasy
NáročnostPovrchDoporučený
typ kola
48/84 km1AT / S

Zajímavosti

Ze sedačky svého bicyklu můžete objevovat zapomenutý kraj krušnohorských horníků. Hlavním zdejším turistickým lákadlem je příroda. Ta tu po druhé světové válce získávala navrch nad lidmi, neb řada vesnic a městeček na vrcholcích Krušných hor se po odsunu Němců notně scvrkla. To je i případ někdejšího hornické obce Fojtovice (15) nebo Cínovce (5). Barokní kostel na Cínovci připomíná zašlou slávu zdejšího hornictví, kdy mělo toto sídliště status města takřka s 1500 obyvateli. Dnes jde o osadu a bydlí tu sotva desetina lidí. Další bod na trase Nové Město v Krušných horách (30) dnes představuje jen 15 domů. Pochlubit se může netradiční přírodní památkou „Buky na Bouřňáku“ charakteristické korunami stromů bizarně deformovaných větry. Následná trasa protíná místo veledůležité pro nejstarší české dějiny Stadice (40). Právě odsud měl podle pověstí pocházet zakladatel českého královského rodu Přemysl Oráč. Na legendárním Královském poli stojí od roku 1841 pomník připomínající povolání Oráče od pluhu na knížecí stolec. Postavit ho nechal majitel panství Ervín Nostitz. Jeho následovník Albert Nostitz pak obohatil nedaleké Trmic (43) o dominantu v podobě nejmladšího zámek na území České republiky. V neogotickém stylu ho navrhl vídeňský architekt Heinrich Ferstel autor slavného kostela Votivkirche ve Vídni. Zámek byl dokončen teprve roku 1867.

Mapa - http://mapy.cz/s/hi4E

Zdroj: www.usti-nad-labem.cz

Partneři