Koš (0)
Zámek Trmice
Dětský zábavní park - Ústecké podzemí Název
Lanová dráha na Větruši
TIP NA VÝLET ZÁMEČEK VĚTRUŠE

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem, založené již roku 1876, spravuje rozsáhlé sbírky archeologické, historické, umělecké a přírodovědné. Nachází se zde stálá expozice Antický sen tvořená ojedinělou sbírkou sádrových odlitků antických soch, jejichž originály jsou buď rozbité, nebo se jejich části nacházejí v různých muzeích světa. Výstava Slavné lokální značky připomíná zvučná jména výrobků, o nichž jen vyprchalo povědomí, že pocházejí z Ústí nad Labem. Výstava obrazů Krajina netušených krás přináší zobrazení města Ústí nad Labem a jeho krajiny v proměnách času. V roce 2011 bylo muzeum otevřeno veřejnosti po rozsáhlé několikaleté rekonstrukci.

Počtem a kvalitou sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České republice. V současnosti Muzeum města Ústí nad Labem spravuje cca 200 000 evidenčních čísel muzejních sbírkových předmětů a jejich souborů. Obhospodařuje cca 60 000 knižních jednotek v odborné muzejní knihovně, která má na starost také cca 2000 svazků starých tisků a rukopisů. Přírodovědné sbírky z konce 19. století obsahují početné a významné soubory dokumentující přírodu severozápadních Čech, Českého středohoří a Krušných hor. K vidění jsou zde tisíce vzorků minerálů, hornin, paleontologické doklady, herbář s významnými sbírkami entomologickými a zoologickými. Mezi další sbírky ústeckého muzea patří sbírky historické s desetitisíci fotografií, diapozitivů a pohlednic, sbírky vojenství se souborem vojenského materiálu z období roku 1813, kdy se odehrála bitva u Chlumce a sbírky technické související s průmyslovým charakterem regionu.
Rekonstrukce budovy Muzea města Ústí nad Labem

V roce 2008 získalo město dotaci na rekonstrukci muzejní budovy prostřednictvím Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad dotaci z Evropského fondu. Práce na rekonstrukci budovy trvaly přibližně dva roky, muzeum bylo opět otevřeno veřejnosti 30. června 2011. Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky.
Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.
Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

    
Otevírací doba muzea

úterý - neděle: 9:00 - 17:00 hodin
zavřeno: každé pondělí, státní svátky
Komentované prohlídky každou celou hodinu (úterý - pátek) včetně Císařského sálu.
Muzeum nabízí fyzicky hendikepovaným spoluobčanům plný přístup do objektu. Na základě předchozí dohody na tel.: +420 475 210 937 lze domluvit osobního průvodce.
Více na www.muzeumusti.cz

Partneři